+90 216 311 79 50
trende

Faaliyetlerimiz

Kariyer Yolculuğu

Eğitim & Gelişim 
Kişisel gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir. İşe yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon programı düzenlenerek, onların şirkete adaptasyonu kısa sürede sağlanmakta ve mesleki açıdan gelişim sağlayabilmek için, İnsan Kaynakları bünyesinde eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu amaçla organize edilen eğitim faaliyetlerini 4 grupta açıklayabiliriz:
* İç Eğitimler
* İK Gelişim Planı Eğitimleri
* Teknik Eğitimler 

Performans Yönetim Sistemi
Şafak Makina vizyonu, misyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda oluşturulan iş hedefleri ve yetkinlikler ile performans odaklı çalışma anlayışını güçlendirmek, çalışanların gelişimlerini sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımıza Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. 
Performans Yönetim Sistemimizin temel hedefleri:
* Sürekli geribildirimlerle şirket hedeflerine ulaşmak
* Yönetici ve çalışanlar arasında yapıcı ve açık ilişkiler kurmak
* Şafak Makina genelinde sürekli gelişim kültürünü oluşturmak 
* Çalışanlarımızı doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirmek

Sosyal Etkinlikler

Şirket çalışanları için sosyal aktivite kapsamında yılda bir futbol turnuvası ve yılda iki kez çalışanlarımızın ailelerinin de katıldığı toplu yemek organizasyonu gerçekleştirilir.
İşçilerimizin dinlenme saatlerinde sosyal hizmetlerden yararlanmaları amacıyla tenis masaları, Langırt ve bilardo Masaları, kütüphane ve kafeterya bölümleri mevcuttur.

Spor Aktiviteleri
* Futbol Turnuvası
* Masa Tenisi Turnuvası
* Tavla, Bilardo ve Langırt Turnuvaları

Sağlık Hizmetleri

Şirketimiz bünyesinde işyeri hekimi mevcut olup, haftanın 5 günü çalışanlarımızın sağlık problemleri ile ilgilenilmekte ve Yeni İşe alınacak personelin çalışacağı bölüme göre sağlık yönünden uygunluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca işyeri Hekimimiz, İSİG ( İş Sağlığı ve Güvenliği ), ilk yardım ve beslenme konularında çalışanlarımıza eğitimler vermekte veya verilen ağitimleri firma içinde denetlemek ve gerekli uygulamaları yaptırmaktadır.

Yemek listeleri aylık olarak hazırlanmakta ve hijyen koşullarına uygunluğu sürekli olarak denetlenmektedir. Çalışanların Kulak, Akciğer ve Göz kontrol muayneleri yılda bir kere düzenli olarak yapılmakta Ayrıca Kimyasalların İSİG açısından uygunluğu kontrol edilmektedir.