+90 216 311 79 50
trende

Yönetim Sistemi Politikaları

Kalite Politikamız

Şafak Makina Yedek Parça San. A.Ş. küreselleşen rekabet şartlarında sürekli gelişimle müşterilerin gereksinimlerinin ve beklentilerinin en üst kalite seviyesinde karşılanmasına odaklanacaktır.
Bu amacımıza doğru ilerlerken;
Müşterilerimize en yüksek değerdeki ürünleri örnek bir hizmetle sunmak,
Paydaşlarımızın beklentilerinin sürekli karşılanmasını sağlamak,
Müşterileri ilişkilerimizde güven, saygı ve doğruluk esaslarını hizmet heyecanımızla birleştirmek,
Her çalışanımızın, şirketin başarısına katkıda bulunması için çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle, en iyi çalışma ortamını sağlamak, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemek yoluyla örnek bir firma olacağız.

Çevre ve İSG Politikamız

Şafak Makina A.Ş. olarak;

Ürün ve faaliyetlerimizin; çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve çevremiz için oluşturduğu riskleri analiz ederek;

  • İş Kazalarına, Meslek Hastalıklarına ve Çevre kazalarına sebep olabilecek riskleri, atık miktarlarını, enerji ve doğal kaynak kullanımlarını kontrol altına alıp sürekli iyileştirme ile en aza indirgeyeceğiz.

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere ve ilgili müşteri özel isteklerine uyumlu olacağız.

Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevrenin korunması konularını sahiplenmeleri için gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının uygulanmasını sağlayacağız.